Anmälan om försäljning

Om du vill sälja tobaksfria nikotinprodukter, folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste du anmäla det till kommunen. I samband med anmälan måste du skicka in ett egenkontrollprogram.

Du måste även anmäla om butiken/försäljningsstället byter ägare eller om du inte längre vill sälja tobaksfria nikotinprodukter, folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare. För aktuella avgifter se här

Om faktura avseende tillsynsavgift ska skickas till annan mottagare än ägaren, anges den här.

Vill du fylla i en separat fakturaadress?