Komplettera ansökan

Fyll i det referensnummer som du fick vid ansökan för att komplettera med ytterligare dokument

Kompletteringar till ansökan kan även göras via e-post. De bilagor du vill komplettera med bifogar du till ditt mail.

Tänk på att alltid ange till vilket försäljningsställe som handligarna hör till. Använd följande e-postadress:
alkotill@nacka.se