Inloggning

Hur blir jag webbkund?

Du kan ansöka om ett försäljningstillstånd för tobak utan att vara webbkund.

För att kunna använda alla e-tjänster måste du vara webbkund. Det kan du bara bli om du har tobakstillstånd i Nacka kommun.

För att få inloggningsuppgifter eller om du har glömt dina uppgifter kan du maila en begäran till
| alkotill@nacka.se | 08-7188000 | Besökadress: Granitvägen 15 Nacka | Adress: 131 81 Nacka |