Anmälan om upphörande

Här lämnar du uppgifter om ägaren, det vill säga det företag eller organisation som står bakom ansökan.

Här lämnar du uppgifter om försäljningsstället.


Ange vilken typ av försäljning som ska ske.