Grand Hotel Saltsjöbaden

Serveringsställe

Objekt
Grand Hotel Saltsjöbaden
Hotellvägen 2
133 35 Saltsjöbaden
Restaurangnummer
01820496

Ägarinformation

Ägare
Grand Hotel Saltsjöbaden AB
Hotellvägen 2
13335 Saltsjöbaden
Organisationsnummer
559023-1931

Gällande serveringstillstånd

Tillståndet omfattar
Året runt
Servering till
Allmänheten
Slutet sällskap
Serveringstider
11:00 - 01:00 till allmänheten ute och inne
11:00 - 03:00 slutna sällskap
Alkoholdrycker
Starköl
Vin
Spritdrycker
Andra jästa alkoholdrycker
Alkoholsdrycksliknande preparat
Serveringstyp
Uteservering
Trafikservering
Pausservering
Roomservice
Minibar
Catering
Provsmakning
Kryddning