E-tjänster för serveringstillstånd

Ansökan

Här kan du ansöka om serveringstillstånd, komplettera en befintlig ansökan eller ansöka om ändringar i gällande serveringstillstånd.

Serveringsansvarig personal

Har du ett gällande serveringstillstånd kan du registrera och avregistrera serveringsansvarig personal. Det måste alltid finnas minst en anmäld serveringsansvarig som är lämplig och minst 20 år.

Restaurangregister

Du kan använda restaurangregistret för att söka fram uppgifter om gällande serveringstillstånd.

Hantering av personuppgifter

När du använder e-tjänsterna samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.
Du hittar mer information om hur personuppgifter hanteras i Nacka kommun på kommunens hemsida.

https://www.nacka.se/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter