Inloggning

Hur blir jag webbkund?

För att kunna använda alla e-tjänster måste du vara webbkund. Har du redan serveringstillstånd är du med största sannolikhet redan webbkund. Pröva genom att gå då direkt till den anmälan/ändring du vill göra.

Du kan ansöka om ett nytt serveringstillstånd utan att vara webbkund.

Det kan du bara bli om du redan har ett serveringstillstånd i Nacka kommun. I din begäran behöver du uppge namn, personnummer och vilken restaurang det gäller.

För att få inloggningsuppgifter måste den person som är firmatecknare anmäla dig. Är du inte firmatecknare behöver du be firmatecknaren om en fullmakt eller att hen anmälar dig som webbkund i vår e-tjänst. Behöver du exempel på fullmakt hör av dig, se ovan.Mail och begäran kan även mailas till alkotill@nacka.se eller kontakta någon av alkoholhandläggarna.