Tornvillan

Serveringsställe

Objekt
Tornvillan
Ellenviksvägen 1
131 52 Nacka Strand
Restaurangnummer
01820573

Ägarinformation

Ägare
J Nacka Strand AB
Ellensviksvägen 1
131 28 Nacka Strand
Organisationsnummer
556630-6667

Gällande serveringstillstånd

Tillståndet omfattar
Året runt
Servering till
Allmänheten
Slutet sällskap
Serveringstider
11:00 - 03:00 inne
11:00 - 01:00 ute i trädgården med gemensam serveringsyta med Hotel J
Alkoholdrycker
Starköl
Vin
Spritdrycker
Andra jästa alkoholdrycker
Alkoholsdrycksliknande preparat
Serveringstyp
Uteservering
Trafikservering
Pausservering
Roomservice
Minibar
Catering
Provsmakning
Kryddning