Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Här lämnar du uppgifter om sökanden. Dvs det företag, organisation eller privatperson som står bakom ansökan. Ansökan om serveringstillstånd är avgiftsbelagd och ni kommer att få en faktura på ansökningsavgiften. Aktuella ansökningsavgifter för ett serveringstillstånd hittas här

Följande bilagor är obligatoriska att skicka in i sista steget:

  • Hyresavtal/nyttjanderättsavtal för lokalen

Behörig firmatecknare