Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd är bindande och utredningen är avgiftsbelagd. Avgiften faktureras eller så betalar du själv in avgiften.
För utredningen av ett

tillfälligt tillstånd till slutet sällskap är avgiften 1000 kronor

Utredningskostnaden för tillfälligt tillstånd till allmänheten -
- varierar beroende på om ni ska ha fler eller färre dagar än tre (3),
- om ni även behöver ha ett offentligt tillstånd hos polisen eller
- om ni ska servera fler än 1000 personer.
För en ansökan om ett

tillfälligt tillstånd till allmänheten är utredningsavgiften mellan 3 500 - 4 500 kronor och ska fler än 1 000 personer
serveras är kostnaden 8 000 kronor.

Behörig firmatecknare