Ansökan om stadigvarande tillstånd

Här lämnar du uppgifter om sökanden, dvs det företag eller organisation som står bakom ansökan.

Ansökan om serveringstillstånd är bindande och avgiftsbelagt. Ansökningsavgiften för stadigvaranade serveringstillstånd är för närvarande 12 000 kr och avgiften faktureras.

Behörig firmatecknare