Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Här lämnar du uppgifter om sökanden. Dvs det företag, organisation eller privatperson som står bakom ansökan. Ansökan om serveringstillstånd är avgiftsbelagd och ni kommer att få en faktura på ansökningsavgiften. Aktuella ansökningsavgifter för ett serveringstillstånd hittas här

Följande bilagor är obligatoriska att skicka in i sista steget:

  • Köpekontrakt/arrendeavtal/hyresavtal
  • Aktiebok, aktieböcker inklusive koncernbeskrivning (om bolagsformen är aktiebolag)
  • Finansiering vid inköp av ny restaurangrörelse
  • Uppskattad försäljning
  • Kunskaper i alkohollagen

Behörig firmatecknare