Ansökan om tobaksförsäljning

Information.

Här lämnar du uppgifter om sökanden, det vill säga det företag eller den organisation som står bakom ansökan.

Ansökan om försäljningstillstånd är avgiftsbelagd. Ansökningsavgiften för ett försäljningsstillstånd är för närvarande 8 653 kronor och avgiften återbetalas inte då kostnaden avser kommunens utredningsarbete.

Behörig firmatecknare