Välkommen till Nacka kommuns e-tjänst för serveringstillstånd   

Ansökan om serveringstillstånd

Du kan ansöka om serveringstillstånd eller komplettera en befintlig ansökan genom att ladda upp bilagor till miljöenheten.

Ansökan kan gälla:
  - Stadigvarande serveringstillstånd
  - Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
  - Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap
  - Ändringar i gällande serveringstillstånd

Anmälningar

Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund
hos miljöenheten kan du anmäla:
  - Förändringar i kontaktuppgifter
  - Förändringar i ägande och/eller styrelse
  - Förändringar i verksamhet
  - Serveringslokal vid catering
  - Kryddning av egen snaps
  - Provsmakning av alkoholdrycker
  - Upphörande av serveringstillstånd

Serveringsansvarig personal

Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund
hos miljöenheten kan du också registrera och avregistrera
serveringsansvarig personal.

Restaurangregister

Du kan använda restaurangregistret för att söka fram uppgifter om gällande serveringstillstånd, restaurang- och ägaruppgifter. Man kan även se vilka som är anmälda som serveringsansvariga.

Hantering av lämnade uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

För att kunna hantera ditt ärende enligt alkohollagen, tobakslagen och enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och vår roll inom anmälningar och tillsyn behöver Nacka kommun samla in och hantera personuppgifter. Dina personuppgifter kommer att sparas eller tas bort när uppgifterna inte längre har betydelse. Personuppgifter lagras i vårt system för ärendehantering och Nacka kommun behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt enligt dataskyddsförordningen (GDPR). På www.nacka.se/personuppgifter kan du läsa mer om Nackas dataskydd och hur kommunen i stort hanterar personuppgifter.

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt alkohollagen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på alkoltill@nacka.se eller 08-718 80 00. Du når vårt dataskyddsombud på 08- 718 80 00 eller dataskyddsombud@nacka.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen på 08-657 61 00 eller datainspektionen@datainspektionen.se