Ansökan om serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten/ägarbyte

Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande tillstånd. Ett stadigvarande tillstånd som gäller tillsvidare. Om din restaurang byter ägare ska du söka ett nytt tillstånd.

Tillstånd för catering eller festvåning

Använd tjänsten för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten/ägarbyte.

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Ett serveringtillstånd som gäller under en begränsad tid.

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Denna typ av serveringstillstånd kan vara aktuell om du ska arrangera en mindre, privat fest eller liknande vid ett enstaka tillfälle.

Komplettera ansökan

Om du tidigare gjort en ansökan och fått ett referensnummer kan du använda det för att logga in och skicka in ytterligare dokument. Du kan inte se eller ändra i dokument som du redan skickat in.

Ändringar i gällande serveringstillstånd

Här kan du som redan har ett befintligt serveringstillstånd ansöka om ändringar i tillståndet. Det kan gälla t.ex. ändrade serveringstider, typ av servering, drycker eller utökade ytor. Använd det användarnamn och lösenord du fått från alkoholhandläggarna för att logga in.