Bekräfta information. Ansökan om serveringstillstånd är bindande och avgiftsbelagd. Bolaget kommer att faktureras en ansökningsavgift när denna ansökan skickats in. Avgifter
Exempel på handlingar som ska bifogas ansökan. Komplett lista visas i steg 5.
Visa Hjälptext 

Behörig firmatecknare Visa Hjälptext