Print
Skip Navigation Links
ServeringstillståndServeringstillstånd
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
Uppgifter om sökanden Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten är avgiftsbelagd.
Kostnaden för tillstånd till allmänheten varierar beroende
på om ni ska ha mer eller mindre än tre dagar, om ni behöver
ha ett offentligt tillstånd hos polisen mm
    
Organisationsnummer     
Bolagstyp
Bolagsnamn     
Gatuadress     
Postadress          
Telefon    
E-post  
Kontaktperson  
Behörig firmatecknare
Personnummer / Namn
1                
2              
         
         
Avbryt
Skicka in->