Ringparksstugan

Serveringsställe

Objekt
Ringparksstugan
Ringparken
13150 Saltsjö-Duvnäs
Restaurangnummer


Ägarinformation

Ägare
Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening
c/o Helene Jensen
Fogdevägen 18
131 50 Saltsjö-Duvnäs
Organisationsnummer
814000-1788

Gällande serveringstillstånd

Tillståndet omfattar
Under perioden 2022-10-14 - 2022-12-26
Servering till
Allmänheten
Slutet sällskap
Alkoholdrycker
Starköl
Vin
Spritdrycker
Andra jästa alkoholdrycker
Alkoholsdrycksliknande preparat
Serveringstyp
Uteservering
Trafikservering
Pausservering
Roomservice
Minibar
Catering
Provsmakning
Kryddning